ANBI

AtelierRoute.org is een website van de Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg. Deze Stichting is een door de belastingdienst goedgekeurde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen er bij schenkingen en donaties belastingvoordelen worden behaald. Lees hier welke voordelen dit zijn. Mocht je vragen hebben, of wil je ons meehelpen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

ANBI- en giftgegevens Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg

De Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De meest zichtbare activiteit is de jaarlijkse AtelierRoute.

Naam:   Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg
KvK-nummer:   62811789
RSIN nummer:   854966894
Secretariaat:   Ellen Adank, Griftdijk 9, 3953 ML Maarsbergen
Rekeningnummer: IBAN: NL63 RABO 0302 4717 90

Doelstelling

Stichting Kunstpromotie Leusden Woudenberg streeft ernaar om kunst door middel van educatie en participatie te promoten in Leusden en Woudenberg en directe omgeving. Kennismaken met en kennisnemen van kunst stimuleren wij door activiteiten en evenementen te organiseren.

Het realiseren van nieuwe creatieve en ondernemende activiteiten draagt bij aan meer sociale cohesie en versterkt kunstbeleving.

Beleidsplan

Omdat onze meest zichtbare activiteit het organiseren van de jaarlijkse Atelierroute is, hebben we ons Projectplan toegevoegd.
Bekijk het projectplan.

Inkomsten, beheer en besteding vermogen

Onze inkomsten bestaan uit de eigen bijdrage van de deelnemers, bijdrage van fondsen, inkomsten uit advertenties en bijdragen van sponsoren.

De Stichting heeft een penningmeester, die verantwoordelijk is voor de financiële gang van zaken.  Alle betalingen lopen via onze bankrekening. Voor de bankrekening heeft ook de voorzitter een volmacht voor de rekening en daarmee ook altijd inzage in de financiële gang van zaken

Het vermogen van de Stichting bestaat alleen uit het saldo op de bankrekening.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en de communicatie-verantwoordelijke:

Voorzitter: Gerard Hilderink
Penningmeester: Jacomijn de Leeuw
Secretaris: Ellen Adank
Communicatie: Rietje Smal 
Algemeen bestuurslid: Alex van der Wijk
Algemeen bestuurslid: Linda de Wit

Beloning

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. 

Uitgevoerde activiteiten

Zie onze nieuwsberichten, nieuwsbrieven en social media: facebook, twitter, instagram en YouTube.

Statuten

Zie onze statuten van de Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg.

Financiële verantwoording

Actueel verslag en financiële verantwoording 2020
Over 2020 ziet de financiële verantwoording er als volgt uit:

Baten

€ 250 Inschrijfgeld
€ 750 Advertenties
€ 1.222 Fondsen
€ 1.000 Sponsoren

€ 3.222 Totaal

Lasten

€ 1.201 Projecten
€ 107 Expositie
€ 2.959 Drukwerk
€ 303 Administratiekosten
€ 157 Diverse kosten

€ 4.727 Totaal

Banksaldo 1-1-2020 € 7.097
Banksaldo 31-12-2020 € 5.531

Korte toelichting:

 • Het inschrijfgeld voor de route van 2020 is al betaald in 2019
  Adverteerders voor de route van 2020 hebben voor een groot deel al betaald in 2019
 • Het geld van de sponsoren is gereserveerd voor de inrichting van een nieuwe website
 • In 2020 is de AtelierRoute afgelast i.v.m. corona. Aan de lasten kant hebben we daarom bijna geen kosten bij de expositie.
 • Normaal gesproken is er na een georganiseerde route een saldo van +/ €2.000. Het drukwerk was helaas al besteld.

Voordelen ANBI gift

Een (culturele) ANBI* heeft belastingvoordelen, zoals:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst..
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  

Als u vrijwilligerswerk doet, kunt u misschien giften aftrekken. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

In de volgende situaties kunt u misschien giften aftrekken:

*bron: www.belastingdienst.nl

De organisatie van de AtelierRoute is in handen van Stichting Kunstpromotie Leusden Woudenberg.

Stichting Kunstpromotie Leusden Woudenberg streeft ernaar om kunst door middel van educatie en participatie te promoten. 

Kennismaken met en kennis nemen van kunst stimuleren wij door activiteiten en evenementen te organiseren. 

Het realiseren van nieuwe creatieve en ondernemende activiteiten draagt bij aan meer sociale cohesie en versterkt kunstbeleving in Leusden, Woudenberg en omgeving.

Bestuur van AtelierRoute (vlnr) Ellen Adank, Gerard Hilderink, Rietje Smal, Alex van der Wijk en (zittend) Jacomijn de Leeuw, Linda de Wit.

Contact

De projectgroep bestaat uit Gerard Hilderink (voorzitter), Ellen Adank (secretaris), Jacomijn de Leeuw (penningmeester) Rietje Smal (pr & communicatie), Alex van der Wijk (algemeen bestuurslid) en Linda de Wit (algemeen bestuurslid).

Postadres: Ellen Adank
Griftdijk 9, 3953 ML Maarsbergen

Kijk regelmatig op onze website of social media voor het laatste nieuws.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief dan ben je altijd op de hoogte.

Graag tot de AtelierRoute.