Bestuursleden gezocht

28 mei 2021

Peter van Schaik heeft aangegeven zijn functie als voorzitter van de AtelierRoute per 1 oktober a.s. neer te leggen en uit het bestuur te treden in verband met zijn drukke werkzaamheden als raadslid die niet langer te combineren zijn met zijn rol als voorzitter bij de AtelierRoute.

Wij danken Peter voor zijn energieke inzet waarmee hij sponsoren wist te werven, mensen wist te motiveren en de manier waarop hij zich jarenlang heeft ingezet om kunst in Leusden en Woudenberg op de kaart te zetten.

Omdat ook de rest van het bestuur al een aantal jaren meedraait en in de toekomst het stokje door wil geven, Gerard heeft bv aangegeven na volgend jaar te willen stoppen, zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die kunst een warm hart toe dragen en bestuurlijke ervaring hebben of dat willen leren.

Bestuursleden gezocht We zijn op zoek naar drie nieuwe bestuursleden, een voorzitter, een penningmeester en een algemeen bestuurslid die ons enthousiaste team – op termijn – willen komen versterken.

Voorzitter De voorzitter zorgt samen met de secretaris voor het goede verloop van de vergaderingen, is het gezicht naar buiten en bewaakt de draaiboeken die we hebben opgesteld. Het werven van de sponsoren doen we samen.

Penningmeester De rol van penningmeester is naast het uitvoeren van de financiële administratie ook het aanvragen van subsidies van de fondsen, het opstellen van de evaluatie naar de fondsen en het versturen van de facturen aan de adverteerders en sponsoren. Het werven van de sponsoren doen we samen.

Algemeen bestuurslid Deze neemt een deel van de organisatie van projecten en de route voor haar/zijn. Rekening. Het werven van de sponsoren doen we samen.

Bestuur AtelierRoute Belangrijk voor ons als huidig bestuur is de onderlinge samenwerking. We staan open voor nieuwe ontwikkelingen en werken op een plezierige en open manier samen. De afgelopen jaren hebben we als team veel bereikt met elkaar en financieel is de organisatie gezond. Voor de samenstelling van het team streven we naar diversiteit en bestuursleden uit verschillende woonkernen.

Tijdsbesteding Qua tijdsbeslag kun je rekenen op gemiddeld 10 tot 15 uur per maand, met uitzondering van de zomermaanden.

Belangstelling Heb je belangstelling om ons team te komen versterken, stuur dan een mail met jouw motivatie aan Ellen Adank secretaris@atelierroute.org. Wij nodigen je dan uit voor een gesprek waarin we een toelichting geven op de werkwijze en we kennis maken met elkaar. Omdat we kunnen wisselen met de rollen, gaan we ook daar over met elkaar in gesprek

Onze sponsoren