Nieuwe bestuursleden gezocht

30 november 2023
Om een volgende AtelierRoute te kunnen organiseren hebben we met SPOED nieuwe bestuursleden nodig. We zoeken een nieuwe voorzitter, een penningmeester, iemand die de publiciteit gaat verzorgen en een secretaris. Ter geruststelling: de afgelopen jaren is er hard gewerkt om alles goed te documenteren, er zijn draaiboeken en het huidige bestuur zorgt voor een goede overdracht.

Wat er komt kijken bij het organiseren

We starten met het bepalen van de data en het thema. Een terugkerende activiteit is het opstellen van een begroting, het aanvragen van een aantal fondsen en het werven van adverteerders. Een ander onderdeel is het bepalen van het maatschappelijke project, het benaderen van de jonge talenten en vervolgens het organiseren en geven van de workshops (dit laatste wil Linda de Wit weer voor haar rekening nemen). Als laatste het routeboekje. Belangrijke elementen daarin zijn het verzamelen van de advertenties, het opstellen van de tekst en het hebben van goede bestanden met daarin de gegevens van de deelnemers. Het opstellen van het boekje is gekoppeld aan de website. Als de deelnemers hun pagina goed hebben bijgewerkt dan vormt dat de basis voor het boekje.

Een AtelierRoute organiseren vraagt om een goed samengesteld team. Een goede mix van kunstenaars en niet-kunstenaars, leden uit Woudenberg en Leusden, accuratesse voor het bijhouden van alle bestanden maar ook creativiteit om alle uitingen ook qua vormgeving goed te laten zijn.

Wil jij je inzetten voor Kunst in de Regio, neem dan contact op met een van de huidige bestuursleden of mail aan info@atelierroute.org

 

Onze sponsoren