Waarom een themajaar “Ode aan het Nederlandse landschap?”

31 januari 2021

Het afgelopen jaar zijn we noodgedwongen massaal in Nederland gebleven, we hebben gefietst en gewandeld. We hebben Nederland herontdekt van het noorden tot het zuiden, van oost naar west. De Wadden, de polders, de bossen, de duinen en de Zeeuwse kust. We hebben net als de oude meesters inspiratie opgedaan in de natuur.

Wij nodigen onze deelnemers uit om hun ervaringen te verwerken in hun hedendaagse kunst en dit te delen op hun persoonlijke kunstenaars-pagina.

Hoogste tijd om ons bijzondere landschap in de schijnwerpers te zetten en cultuur en natuur met elkaar te verbinden in het themajaar Ode aan het Nederlandse landschap in 2021.

Onze sponsoren